Ηλεκτρονική δημοσίευση ισολογισμού

Με το νέο νόμο οι εταιρίες νομικής μορφής Α.Ε. και Ε.Π.Ε., δεν υποχρεούνται να αναρτούν τον ισολογισμό τους στις εφημερίδες. Έτσι μπορείτε να γλιτώσετε ένα μεγάλο ετήσιο κόστος και να αναρτάτε τον ισολογισμό της εταιρίας σας στην ιστοσελίδα σας.

Comments Are Closed