Νέα

Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δεδομένου ότι, στο άρθρο 232 του Ν.4072/2012, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο προαναφερόμενος νόμος και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από […]

Ηλεκτρονική δημοσίευση ισολογισμού

Με το νέο νόμο οι εταιρίες νομικής μορφής Α.Ε. και Ε.Π.Ε., δεν υποχρεούνται να αναρτούν τον ισολογισμό τους στις εφημερίδες. Έτσι μπορείτε να γλιτώσετε ένα μεγάλο ετήσιο κόστος και να αναρτάτε τον ισολογισμό της εταιρίας σας στην ιστοσελίδα σας.